Semakin kesini cuaca semakin tidak menentu. Kadang suatu hari panas yang berlebih atau bahkan hujan yang datang secara tiba-tiba. Apalagi dimasa sekarang banyak virus bermunculan...